Aanmelden en inschrijven

Openbare basisschool De Spiegel is de eerste school in Zaanstad die uw kind volwaardig basisonderwijs aanbiedt vanaf 3 jaar en 9 maanden.

Inschrijven nieuwe leerling

Hieronder vindt u het inschrijfformulier van OBS De Delta. Wij vragen u naar een aantal gegevens van uw kind en van u als ouders/verzorgers.

Volgens de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs zijn alleen ondertekende inschrijfformulieren rechtsgeldig. U dient daarom dit formulier te downloaden, naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Alle verstrekte informatie valt onder de regeling van de wet op de privacy bescherming.

Wij zijn blij met het vertrouwen dat u stelt in onze school en u ontvangt binnen twee weken een inschrijfbevestiging.