Het bestuur

Het bestuur van de stichting Hee 6 bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers, afkomstig uit diverse sectoren van het onderwijs in Zaanstad.
De leden van het bestuur en andere vrijwilligers onderhouden het terrein en de gebouwen op Terschelling. (Zie verder het onderwerp “terrein”)
Ieder jaar geven wij een informatieboekje uit, bestemd voor de begeleiders van de groepen. Hierin staan de gebruiksregels van het kamp, maar ook de veiligheidstips en de belangrijkste telefoonnummers van de verantwoordelijke bestuursleden, hulpdiensten, leveranciers en recreatievoorzieningen.
Ook regelen en bekostigen wij de busreis Zaanstad-Harlingen v.v. en het bagagevervoer op Terschelling.
De scholen betalen een zo laag mogelijke prijs per persoon, waarin de bovengenoemde kosten verwerkt zijn.
In de zomer en het voor- en naseizoen zorgen we voor het gebruiksklaar maken van de verblijven en het terrein.
Voor het doen van nieuwe investeringen blijft het bestuur actief zoeken naar nieuwe sponsors.

Bestuursleden

Voorzitter:
Anouk Freesen
e-mail: [email protected]

Secretaris:
Cees Edam
e-mail: [email protected]

Penningmeester:
Bart Kwantes
e-mail: [email protected]

Leden:
Hans Verveen
e-mail: [email protected]

Nancy Koomen
e-mail: [email protected]

Gijs van Leverink
e-mail: [email protected]